Month: September 2019

เครื่องปั่นขยันช่วยทำสร้างเงิน

ประเทศไทยนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีอากาศร้อนตลอดแทบจะทั้งปีเลยก็ว่าได้ เพราะด้วยภูมิประเทศนั้นตั้งอยู่ภายใต้เส้นศูนย์สูตรแน่นอนว่า จึงส่งผลทำให้ภูมิอากาศตลอดทั้งปีของประเทศที่อยู่บริเวณรอบๆนี้ร้อนเช่นเดียวกัน ซึ่งปกติโดยทั่วไปแล้วนั้น อากาศของประเทศไทยจะร้อนที่สุดในช่วง มีนาคม- พฤศภาคม และต่อจากเดือนพฤษภาคมนั้นก็จะเข้าสู่ฤดูฝน โดยที่ฤดูนี้แหละจะเป็นฤดูที่เหล่าเกษตรกร ชาวไร่ ชาวสวนนั้นเฝ้าคอยที่จะให้ถึงฤดูกาลนี้เพื่อที่ว่าจะหวังน้ำฝนนั้นตกลงมาเพื่อที่จะทำให้พืชไร่ พืชสวน รวมทั้งไร่นา ได้มีน้ำเพื่อการเจริญโตบเติบของผลผลิตทางการเกษตรนั่นเอง แน่นอนว่าในปีนี้นั้นถ้าจะเทียบกับปีก่อนๆหน้าก็ต้องถือได้ว่า ฝนนั้นแล้งเลยทีเดียวหรือเรียกง่ายๆว่าไม่มีฝนตกนั่นเอง ข้อเสียของการที่ไม่มีฝนนั้นก็คือว่า นอกจากจะทำให้อากาศร้อนระอุแล้ว ยังจะส่งผลถึงผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรนั้นต้องเสียหายและไม่เจริญงอกงามด้วยนั่นเอง